Logo RINEKE.ART

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Toch een onjuistheid of onvolledigheid ondekt? Rineke vraagt je dit te melden via info@rineke.art.

Voor links, verwijzingen naar websites van derden kan Rineke nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

In de privacy- en cookieverklaring staat hoe persoonsgegevens die worden verzameld via RINEKE.ART worden verwerkt.

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Rineke. Kopiëren van tekst en afbeeldingen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rineke is niet toegestaan.